Budownictwo szkieletowe polega na utworzeniu konstrukcji w formie szkieletu i wypełnieniu wolnych przestrzeni materiałem izolacyjnym. Zbudowany w ten sposób budynek jest lekki, ściany cechuje wysoki współczynnik izolacyjności oraz mają małą grubość. Otrzymujemy w takim systemie budynek wysoko-energooszczędny o znacznie większej powierzchni użytkowej w stosunku to technologii murowanej. Szkielet może być wykonany z drewna (najczęściej stosowany materiał), stali, aluminium lub – co polecamy – ze specjalnego systemu belek dwuteowych, czyli prefabrykowanych elementów z drewna i płyty pilśniowej twardej produkowanych przez Steico S.A.

Energooszczędność stała się podstawą współczesnego budownictwa. Obecnie produkowane materiały budowlane muszą spełniać rygorystyczne normy unijnie, a nowe budynki posiadać certyfikat energooszczędności. Budując dom technologią szkieletową z materiałów Steico otrzymujemy następujące korzyści:

 • niski koszt budowy domu w stosunku do innych technologii
 • bardzo niski koszt ogrzania budynku
 • komfort mieszkania dzięki zastosowaniu materiałów dyfuzyjnie otwartych
 • wysoka trwałość budowli – okres eksploatacji porównywalna do technologii tradycyjnych
 • wysoką wartość na rynku wtórnym

Wełna mineralna – powszechnie stosowany materiał izolacyjny w budownictwie szkieletowym posiada bardzo dobre własności izolacyjne, ale posiada również cechy negatywne. Jest nieodporna na zawilgocenia. Śladowe ilości wody trwale uszkadzają wełnę mineralną. Budując domy z zastosowaniem wełny mineralnej należy bardzo starannie izolować wełnę przed zawilgoceniem. Konieczne jest wykonywanie powłok paroizolacyjnych, dokładne eliminowanie mostków termicznych mogących doprowadzić do zawilgocenia wełny.
Wełna drzewna posiada dużą zdolność absorpcji wody. Oznacza to, że nawet poważne zamoczenie wełny drzewnej nie powoduje w konsekwencji utraty parametrów izolacyjnych. Dyfuzyjnie otwarty materiał swobodnie przepuszcza parę wodną, regulując w naturalny sposób mikroklimat pomieszczeń. Przy izolacji z wełny drzewnej nie stosuje się przepon paroizolacyjnych. Para wodna swobodnie przechodzi przez ten materiał nie uszkadzając go.

szkodliwa_welna_mineralna.pdf

Budownictwo szkieletowe posiada następujące cechy:

 • małe przekroje ścian i dachu o doskonałej izolacji termicznej
 • mała masa całkowita budynku
 • dzięki niewielkiej masie można wznosić budynki na niestabilnym gruncie
 • fundamenty pod budynki szkieletowe są mniej masywne, co wpływa znacząco na zmniejszenie kosztów budowy
 • możliwość prefabrykacji ścian, stropów i dachów
 • bardzo łatwa rozbudowa czy przebudowa istniejących budynków
 • budynki szkieletowe wykonane z materiałów Steico są dyfuzyjnie otwarte, tzn. pozwalają na swobodny przepływ pary wodnej przez ściany
 • zdecydowanie niższe koszty wzniesienia obiektu w porównaniu z kosztami przy technologii tradycyjnej
 • możliwość budowy w okresie zimowym
 • krótki czas budowy
 • dowolna elewacja zewnętrzna: drewno, tynk, klinkier
 • modelowanie dowolnej bryły architektonicznej budynku